Často kladené otázky


Aplikácia zobrazuje najčastejšie kladené otázky. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     Kdo je to systémový integrátor (SIF)?
 
Elektronické přihlášky
     
Svítí červený vykřičník u položky "Známky za střední školu" nebo u položky "Nemám potvrzené doručení přihlášky" či "Platba", co dělat?
     
 
Časté dotazy na Agronomické fakultě
     Rád bych si odebral volitelný předmět, který mám nyní zapsaný v UIS, ale který již nechci studovat. Mám nějakou možnost?
     
     Jak je to s náhradou povinného předmětu ze studijních plánů AF, který se již nevyučuje?
     Nemohu se zapsat do cvičení zaregistrovaného předmětu v e-zápisech?
     
Kde získám zapomenuté heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
     
     

Ne, použité poukázky v registracích se nevracejí a proto je nutné správně stanovit množství, které se použije v daném období při výběru předmětů. Musí zůstat rezerva na další semestry. Vrací se jen poukázky v případě trvalého zrušení předmětu, např. při malém počtu studentů v PV předmětu a na základě pokynu studijních proděkanů.
Registrační poukázky - popis:
Jedná se o předem stanovený počet kreditů za celé studium, za něž si student registruje předměty. Registrací se odečte z této sumy příslušný počet kreditů daného předmětu.  Vyčerpání poukázek může mít v krajním případě za následek i ukončení studia, naopak v určitých případech může studijní oddělení počet poukázek studentovi navýšit.
Výchozí počet kreditových poukázek pro nově vzniklé studium byl stanoven takto:
p = standardní délka studia v letech x 60 x 1,2.
Všem studentům byl nastaven výchozí počet poukázek snížený o sumu již dosažených kreditů, minimálně však 36 registračních poukázek. Stav poukázek je snižován pouze při registraci nebo uznávání předmětu, při zápise nebo při registraci opakovaného předmětu není nijak měněn.

     
Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     
     Právě jsem si prohlížela registrace do nového semestru a zjistila jsem, ze pokud bych si chtěla zapsat pouze povinné předměty, je potřeba 30 registračních poukázek. Já mam ale pouze 29! Co dělat?
     Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     
     Kde najdu informace o státních zkouškách, promocích a termínech (SBZ a SZZ)?
     
     Kdy a jak se řeší žádost nebo výplata stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací) na fakultě?
     
     
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
 
Správa účtů na univerzitě
     
     
     
     
     
Byl mi zrušen účet na kolejích, i když jsem tam nikdy nebydlel.
     
     
     Co mám dělat když jsem si naistaloval nový certifikát k WiFi síti dříve než vypršela platnost předchozího platného certifikátu?
 
Elektronický podpis
     
     Jak vytvořím elektronický podpis?
     Můžu použít certifikát vystavený UIS CA pro komunikaci se státní správou?
     
     
     
     
     
     
Jak poznám, že je příchozí zpráva elektronicky podepsána?
     
Je možné odchozí zprávy také šifrovat?
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
     Jak zjistím, zda mám na serveru vůbec účet a kolik si tam můžu uložit dat?
     
     
     
 
FRRMS - Studijní záležitosti