Často kladené otázky


Aplikácia zobrazuje najčastejšie kladené otázky. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     
 
Elektronické přihlášky
     Svítí červený vykřičník u položky "Známky za střední školu" nebo u položky "Nemám potvrzené doručení přihlášky" či "Platba", co dělat?
     Nemohu zvolit obor či střední školu v elektronické přihlášce. Co mám dělat?
 
Časté dotazy na Agronomické fakultě
     
     
     
     Nemohu se zapsat do cvičení zaregistrovaného předmětu v e-zápisech?
     
     
     
Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     
     
     Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     
     
     
Co musím udělat pro úspěšné vložení závěrečné práce do UIS?
     

Postup odevzdání závěrečné práce – viz. kontextová nápověda na stránce ZP:

Aplikace znázorňuje postup odevzdání závěrečné práce v UIS a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy. Odevzdání závěrečné práce musí projít všemi stavy uvedenými v aplikaci. Pokud během provádění kteréhokoliv kroku dojde k chybě, aplikace vypíše její příčinu a způsob řešení. Současně se vznikem problému bude autorovi práce automaticky odeslán email. Splnění jednotlivých kroků odevzdání práce se zde ihned promítá.

Jednotlivé stavy práce jsou:
 • Vložení textových doplňujících informací do informačního systému ze strany autora: doplňující informace nejsou kompletně vloženy, je nutné přes ikonu vložit jazyk závěrečné práce a doplnit informace (název práce, abstrakt, právní doložku) v jednotlivých jazykových variantách.
 • Vložení souboru (případně přílohy, prezentace) do informačního systému ze strany autora (autor práce dosud nevložil elektronickou verzi práce do UIS). Soubor se závěrečnou prací je nutné vložit přes danou ikonu.
 • Odevzdání vložené práce ze strany autora: autor práce dosud nepotvrdil odevzdání vložené práce. Odevzdání je nutné potvrdit přes danou ikonu.
 • Práce je připravena na převod do PDF: elektronická verze závěrečné práce byla vložena a odevzdána. Práce již nemůže být autorem měněna a čeká na převod do PDF.
 • Práce je převedena do PDF: elektronická verze závěrečné práce byla převedena do formátu PDF
 • Práce je nepřevedena do PDF: závěrečnou práci není možné převést do formátu PDF. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. V této chvíli není považována za odevzdanou.
 • Převedení práce do textu ze strany IS: práce byla autorem odevzdána a nyní čeká na převod do textu. Převod probíhá automaticky na straně UIS.
 • Práce je připravena ke kontrole ze strany IS: práce je v UIS připravena k předání do software pro srovnávání prací - ANTON.

Práce předaná ke kontrole interním softwarem pro srovnávání prací prochází následujícími stavy:
 • Práce je na vstupu kontroly interním softwarem pro srovnávání prací
 • Práce byla předána internímu software pro srovnávání prací.
 • Soubor byl interním softwarem pro srovnávání souborů vyhodnocen jako originální
 • Interní software pro srovnávání prací nevyhodnotil práci jako podezřelou.
 • Práce byla interním softwarem pro srovnávání prací vyhodnocena jako podezřelá (interní software pro porovnávání prací vyhodnotil práci jako neoriginální).
 • O výsledku kontroly jsou informováni vedoucí a autor práce.
 • Vedoucí práce provede ruční prověření a potvrzení originality práce
 • Po ručním prověření byl soubor vyhodnocen jako nepotvrzený plagiát: vedoucí práce potvrdil originalitu práce.
 • Po ručním prověření byl soubor vyhodnocen jako potvrzený plagiát: vedoucí práce nepotvrdil originalitu práce a vyhodnotil ji jako plagiát.
 • Potvrzení odevzdání vložené práce ze strany IS, tímto je proces odevzdání ukončen
 • Práce splnila všechny podmínky pro odevzdání a byla systémem označena jako kompletní.

     
     
     
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     Kde získám heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
 
Správa účtů na univerzitě
     
     Proč mám účet tam a tam?
     
     
Přijdu o přístup do UIS současně s odebráním účtu?
     Byl mi zrušen účet na kolejích, i když jsem tam nikdy nebydlel.
     
Co znamená, že mi bude účet odebrán?
     
     
 
Elektronický podpis
     
     
     
     Můžu importovat vlastní certifikát a soukromý klíč pro vytváření elektronického podpisu?
     Co je to CRL a k čemu slouží?
     
     
     
Aplikace mě u příchozí zprávy hlásí, že elektronický podpis není platný, protože nelze nalézt certifikát odesílatele nebo certifikační autority. Co mám dělat?
     
     
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     
     
Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     
Nahrál jsem si na svůj datový disk nějaká data a rád bych se k nim dostal... Musím kvůli tomu na učebnu?
     
 
FRRMS - Studijní záležitosti
     
Jak si zapíšu předmět v konzultační formě?