Folder Forms


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Forms.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
001_Z - Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia a prodloužení termínu dodání dokladu o předchozím vzdělání
D. Králiková
02/13/2019
05/05/2020
001_Z.docx  
200_Z - Request for a scholarship
M. Machay
04/03/2020
04/03/2020
200_Z_PEF.docx  
141_Z - Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na navazující studium
02/13/2019
01/23/2020
141_Z_PEF.docx  
012_Z Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce
01/16/2020
01/16/2020
012_Z.docx  
034_Z - Žádost o změnu formy studia
02/13/2019
01/06/2020034_Z.docx  
010_Z - Prohlášení o zanechání studia
02/13/2019
01/06/2020
010_Z.docx  
009_Z - Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností
02/13/201901/06/2020
009_Z.docx  
008_Z - Žádost o prodloužení přerušení studiaD. Králiková
02/13/2019
01/06/2020008_Z.docx  
007_Z - Žádost o předčasné ukončení přerušení studia02/13/2019
01/06/2020
007_Z.docx  
082_Z - Žádost o změnu studijního oboru
02/13/2019
01/06/2020
082_Z.docx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Závěrečné práce