Folder Tiskové zprávy


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Tiskové zprávy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Je na trhu čerstvé pivo? (tisková zpráva k výsledku projektu TAČR CK reg. č. TE02000177)“11/13/2019
11/13/2019
TZ_Black_box_TACR_CK.PDF  
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně oslaví století existence speciálním pivem
05/06/2019
05/06/2019
Fakultni_KlasIQ_TZ.PDF  
Sucho snižuje kvalitu sladovnického ječmene
03/27/201903/27/2019
TZ_jecmen_sucho.pdf  
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene (NAZV, reg. č. QK 1910197, 2019–2023)
02/27/201902/27/2019
TZ_NAZV_QK1910197.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.