Folder Interní předpisy a dokumenty související se studiem na Zahradnické fakultě


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Interní předpisy a dokumenty související se studiem na Zahradnické fakultě.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
CommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachments
Studijní a zkušební řád (ze dne 19. 8. 2020, účinný od 1. 10. 2020)
09/22/2020
09/22/2020
Studijni_a_zkusebni_rad_Mendelovy_univerzity_v_Brne_ze_dne_19_srpna_2020.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 2. 2020)
06/27/201909/22/2020
Stipendijni_rad_Mendelovy_univerzity_v_Brne_(ucinny_od_1.2.2020)_.pdf  
Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - podpora studentů rodičůJ. Knézlík
06/03/2020
06/03/2020
RR_4-14_Podpora_studentu_rodicu.pdf  
Studijní a zkušební řád (platný od 14. 1. 2019)
06/27/201906/27/2019
Studijni_a_zkusebni_rad_MENDELU_v_Brne.pdf  
Disciplinární řád
06/27/201906/27/2019
Disciplinarni_rad_pro-studenty_MENDELU_v_Brne.pdf  
Poplatky spojené se studiem
06/27/2019
06/27/2019
Poplatky_spojene_se_studiem.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů
J. Knézlík06/27/2019
06/27/2019
Eticky_kodex_zamestnancu_a_studentu_MENDELU_v_Brne.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.