Folder Citování a citace


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Citování a citace.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Bibliografické citace a citování Norma ISO 690
J. Knézlík
01/09/2020
01/09/2020
Bibliograficke_citace_a_citovani_Norma_ISO_690.pdf  
Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690J. Knézlík01/09/2020
01/09/2020
Bibliografickecitaceelektronickychdokumentu_podlenormyCSNISO690.pdf  
Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690 (kartografie, grafická díla, patenty, užitné vzory, normy, zákony, DP, habilitační práce, rozhlasové a televizní vysílání, filmy)J. Knézlík01/09/202001/09/2020
Bibliograficke_citace_specifickych_dokumentu_dle_normy_CSN_ISO_690_(kartografie,_graficka_dila,_patenty,_uzitne_vzory,_normy,_zakony,_DP,_habilitacni_prace,_rozhlasove_a_televizni_vysilani,_filmy).pdf  
Bibliografické odkazy a citace dokumentů - norma ČSN ISO 690
J. Knézlík
01/09/2020
01/09/2020
Bibliograficke_odkazy_a_citace_dokumentu_-_norma_CSN_ISO_690.pdf  
Formy citací publikací, které norma ČSN ISO 690 neřeší (archiválie, rukopisy, konference, výstavy, přednáška, metodiky, výzkumné záměry)
J. Knézlík
01/09/2020
01/09/2020
Formycitacipublikaci,kterenormaCSNISO690neresi_(archivalie,_rukopisy,_konference,_vystavy,_prednaska,_metodiky,_vyzkumne_zamery).pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.