Folder Souvislosti s COVID 19


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Souvislosti s COVID 19.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

NameCommentsEntered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachments
Zákon č. 188 - o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
J. Knézlík
06/03/2020
06/03/2020
zak._188_2020_zvl._prav._VS.pdf  
Distanční ověřování znalostí studentů
J. Knézlík06/03/2020
06/03/2020
MPR_3-20_Distancni_zkouseni_(8822_2020-921)_public.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.