Folder Noticeboard


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Noticeboard.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameComments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachments
Declaration of the Research Integrity Assurance Policy at Mendel University in Brno
01/07/2020
01/07/2020
Research_Integrity.pdf  
Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu
I. Vyskočil
01/07/2020
01/07/2020
Integrita_vyzkumu.pdf  
Code of Conduct for employees, students and graduates of Mendel University in Brno23/09/2019I. Vyskočil01/07/2020
01/07/2020
Eticky_kodex_EN.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 23. 9. 201909/27/2019
01/07/2020
Eticky_kodex.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 14. září 2016I. Vyskočil
09/19/2018
09/17/2019
Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_2018.pdf  
Code of Ethics of Employees and Students of Mendel University in Brno
v anglickém jazyce 09/24/201809/24/2018
Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_PDF_ang.pdf  
MZLU - přístavba a rekonstrukce bočního traktu budovy C
07/14/2009
07/14/2009
Stavebni_zamer.doc  
Zadávací dokumentace – textová částZpřístupnění výukových programů c...R. Bílek
05/22/2009
05/22/2009text_cast_zadavaci_dokumentace.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 10).

Name
Enter folder
Internal grant agency of MUAF in Brno
Archive of Univerzity
Výběrová řízení
Information required by law
EUA evaluation
Veřejné zakázky
Zveřejňování informací dle zákona 106
Zprávy o činnosti archívu
Statutes and other internal regulations
Předpis schválený ministrem školství