Folder Archive of Univerzity


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Archive of Univerzity.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

NameCommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Prezentace kurzu Archivníctví a spisová služba
A. Mikovcová
06/24/2011
06/24/2011
Archivnictvi_a_spisova_sluzba_II.ppt  
Studijní opora kurzu Archivníctví a spisová služba06/24/201106/24/2011
Archivnictvi_a_spisova_sluzba_II.pdf  
6/1995 - Podmínky realizace podnikatelské a výdělečné činnosti zaměstnanců MZLU v Brně, mimo plnění jejich povinností z pracovního poměru na univerzitě, při níž dochází k použití movitého i nemovitého majetku a podmínky jiného používání majetku univerzity k soukromým účelům
A. Mikovcová
11/15/2006
06/27/2007
16/2006 - Organizační struktura a obsahová nápň činnsoti vysokoškolského ústavu a celoškolských a rektorátních pracovišť, ze dne 28. 8. 2006
čj. 2384/2006-981
11/03/2006
01/29/2007
16/2006 - Organizační struktura a obsahová nápň činnsoti vysokoškolského ústavu a celoškolských a rektorátních pracovišť, ze dne 28. 8. 2006
čj. 2384/2006-981A. Mikovcová11/03/2006
01/29/2007
2/2002 - Užívání státních symbolů České republiky na MZLU v Brněč.j. 135/2002E. Škamradová01/18/2002
10/19/2005
2/2001 - Náležitosti obchodních listin
č.j. 353/200102/08/200106/07/2005


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.