Folder Vnitřní předpisy fakulty


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy fakulty.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

Name
Comments
Entered byDocument dateModificationsDisplay
Attachments
Volební řád Akademického senátu AF MENDELUD. Dozbaba05/23/2017
04/23/2020
Volebni_rad_AS_AF_MENDELU_2020_Final.pdf  
Statut AF MENDELU
plné znění s podpisy, platný od b...D. Dozbaba
10/22/2012
04/02/2019
vnitrni_predpisy_AF_2017_Statut.pdf  
Disciplinární řád pro studenty AF MENDELU
D. Dozbaba
12/02/2008
04/02/2019
vnitrni_predpisy_AF_2017_Disciplinarni_rad_pro_studenty.pdf  
Jednací řád Vědecké rady AF MENDELU
D. Dozbaba
05/23/2017
04/02/2019
vnitrni_predpisy_AF_2018_Jednaci_rad_VR.pdf  
Jednací řád Akademického senátu AF MENDELUM. Karhánek07/07/201707/10/2017Jednaci_rad_AS_AF_2017_-_podpisy.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.