Folder Věda a výzkum


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Věda a výzkum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10 11-12

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
MENDELU_ Informace o zpracování osobních údajů uchazeče v HŘ nebo v PŘ
06/25/2020
06/25/2020
MENDELU_informaceOzpracovaniOUnaWEBhabilitacniRizeni01052020.pdf  
Předložení žádosti k habilitačnímu řízení
D. Dozbaba04/16/2018
02/07/2020
zahajeni_habilitacniho_rizeni_af_mendelu_2020.docx  
Předložení žádosti k řízení ke jmenování profesorem
04/16/2018
02/07/2020zahajeni_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_af_mendelu_2020.docx  
ND 4/2019 Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020)11/26/2019
11/26/2019
Narizeni_dekana_4-2019_k_prokazovani_vedecke_kvalifikace_o_habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_AF_MENDELU.pdf  
NR 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba
11/26/2019
11/26/2019
NR_22_2019_Kriteria_uplatnovana_pri_habilitacnim_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_MENDELU.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně z 4. 10. 2017D. Dozbaba
04/16/2018
04/16/2018
rad_h_a_p_rizeni_mendelu_04_10_2017.pdf  
Projektový den Agronomické fakulty MENDELU 23.6.2014 od 13:00 hod
06/02/2014
06/02/2014
pozvanka_na_projektovy_den_af_23.6.2014.pdf  
Seminář FRVŠ 2013 - okruh G
04/02/2012
04/02/2012
pozvanka_seminar_frvs_2013.pdf  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MENDELU v Brně za rok 2011
01/09/2012
01/09/2012
VZ_VV_AF_2011_aktualni_final_final_s_grafy.doc  
Central Europe info
06/01/201106/01/2011central_europe_start_info.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 15).

NameEnter folder
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení VR
IGA
Aktuálně vyhlášené soutěže a výzvy
Zasedání VR
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Habilitační přednášky
Zprávy o VV činnosti AF
Legislativa
Úroveň VV činnosti AF