Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 83).

1-10 21-30 31-40
...

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)Sejmuto dne 23. 6. 2020M. Machay08/31/201709/12/2020
PEF_17_AS_volebni.pdf  
Dean's directive No. 3/2020 Specification of the workplace within the duration of the preventive measure
Sejmuto dne 3. 9. 2020
03/10/2020
09/03/2020
narizeni_3_2020_misto_vykonu_prace.pdf  
C-N1903 Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2019/2020
Sejmuto dne 3. 9. 2020
05/23/2019
09/03/2020
narizeni_3_2019_harmonogram_1920_aj.pdf  narizeni_3_2019_harmonogram_1920-fin.docx.pdf  
B-V1902 Decree of the Dean No. 5/2018 - Criteria Specification for Granting Scholarships
Sejmuto dne 3. 9. 2020
09/03/2018
09/03/2020
vyhlaska_1902_stipendia.pdf  
B-V1901 Decree of the Dean No. 1/2019 - On diploma and bachelor theses
Sejmuto dne 3. 9. 2020
09/03/2018
09/03/2020
vyhlaska_1901_ZP.pdf  
B-V1303 Vyhláška děkana č. 3/2013 - O ověřování znalostí studentů
Sejmuto dne 3. 9. 2020
10/10/201309/03/2020
vyhlaska_overovani_znalosti.pdf  
B-V0902 Vyhláška děkana č. 2/2009 - O praxích v navazujícím magisterském studiuSejmuto dne 3. 9. 202011/27/200909/03/2020
vyhlaska-praxe-final-2.pdf  
B-V0901 Vyhláška děkana č. 1/2009 - O volbě specializace studia
Sejmuto dne 3. 9. 2020
09/21/2009
09/03/2020
vyhlaska_volba_specializace.pdf  
B-V0802 Vyhláška děkana č. 2/2008 - O upřesnění podmínek uznávání předmětůSejmuto dne 3. 9. 2020M. Machay
12/01/2008
09/03/2020
vyhlaska_uznavani_predmetu_zneni01.pdf  
Dean's Directive No. 5/2020 Special way of circulation of originals of the final thesis assignment in the summer semester of the academic year 2019/2020
Sejmuto dne 3. 9. 2020
04/28/2020
09/03/2020
narizeni_5_2020_mimoradne_zadani_ZP.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.