Folder Statutes and other internal regulations


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Statutes and other internal regulations.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 17).

1-10

Name
Comments
Entered by
Document dateModificationsDisplayAttachments
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 2.9.2020)
registrováno dne 19. srpna 2020 p...
09/04/202009/04/202020200819_Akreditacni_rad-REGISTROVANO.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 11. prosin...
S. Zerdaloglu
12/27/2017
12/28/2017
Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...
L. Rysková04/20/201705/05/2017Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 3. 9. 2020)
ze dne 19. srpna 2020, čj. MSMT33...
V. Nechvátalová Aiblová09/04/2020
09/04/2020
20200819_Jednaci_rad_RVH-REGISTROVANO.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 22. září 2017, registrace ...
I. Vyskočil
05/24/2016
10/24/2017
VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2020)
ze dne 20. srpna 2019, čj. MSMT-2...09/02/201909/17/2019
20190820_Mzd_predpis-MEDELU-registrovany.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020)ze dne 19. srpna 2020, čj. MSMT-3...09/04/2020
09/04/2020
20200819_Pravid_zaj_a_vnitr_hodn_kval-REGISTROVANO.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...
12/27/2017
01/10/2018
Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)Ve znění ze dne 5. prosince 2019,...
01/17/2020
01/17/2020
20191205_Rad_habil_a_jmenov_rizeni-Uplne_zneni_01.pdf  
Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníkyregistrace na MŠMT dne 11. prosin...12/27/2017
12/27/2017
Vyberove-MENDELU-3-R.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Documents in English