Folder Dokumenty Full cost


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty Full cost.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Stanovisko auditora k metodice Full Cost na MENDELU_ZÁŘÍ 2013M. Ševelová
12/06/2013
12/06/20132-stanovisko_auditora_k_metodice_full_cost_na_mendelu.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 8/2013 - Metodika rozpočítávání softwarem Facility and property management system nákladů na energie, vodu a služby související s provozem areálů a budov užívaných fakultami, vysokoškolským ústavem, celoškolskými a rektorátními
M. Ševelová
12/06/2013
12/06/2013
8_2013.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 10/2013 - Metodika účtování nákladů na provozování objektů na tř. Gen. Píky, č.p. 2005/7 a č.p. 1999/5
12/06/2013
12/06/2013
10_2013.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 11/2013 - Sběr dat za rok 2013 pro výpočet sazeb nepřímých nákladů v rámci řešení projektu Full CostM. Ševelová
12/06/2013
12/06/2013
11_2013.pdf  
Dodatek č. 4 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. prosince 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou v pořizování docházky pro Full Cost
12/06/2013
12/06/2013
dodatek_ke_smernici_c.4_2006.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 18/2013 - Sběr dat, výpočet sazeb a zúčtování nepřímých nákladů metodikou pro Full CostM. Ševelová
12/06/2013
12/06/201318_2013.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 19/2013 - Metodika Full Cost (FC) na Mendelově univerzitě v Brně
M. Ševelová12/06/201312/06/2013
19_2013.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 20/2013 - Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost
M. Ševelová
12/06/2013
12/06/2013
20_2013.pdf  
Rozhodnutí rektora č. 21/2013 - Stanovení předběžných hodinových sazeb pro zpracování kalkulací zakázek doplňkové činnosti připravovaných v roce 2013 k realizaci v roce 2014
12/06/201312/06/201321_2013.pdf  
Dodatek č. 6 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. 12. 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou metodiky v pořizování docházky pro Full Cost
12/06/2013
12/06/2013
dodatek_6.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.