Folder Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 24).

1-10 11-20 21-24

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachments
(2015/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky
Rozhodnutí děkana č. 2/2015 o způ...
08/05/2015
06/08/2020
motivacni_stipendium_af_dokt.zip  
(2019/01) Dean's Directive 1/2019 - Motivational programme for academic workers of the Faculty of AgriSciences at Mendel University in Brno
04/23/2019
04/28/2020
Dean's_Directive_1_2019_-_Motivational_programme_for_academic_workers_of_the_Faculty_of_AgriSciences_at_Mendel_University_in_Brno.pdf  
(2020/01) Metodický pokyn děkana - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020
04/27/2020
04/27/2020
Metodicky_pokyn_dekana_AF_1_2020_Vyhlaseni_kriterii_pro_udelovani_financnich_pobidek_motivacniho_programu_AP_AF.pdf  
(2019/01) Směrnice děkana AF č. 1/2019 - Motivační program akademických pracovníků AF MENDELUD. Dozbaba
04/23/2019
12/05/2019
Smernice_dekana_AF_c.1_2019_-_Motivacni_program_akademickych_pracovniku_AF_MENDELU.pdf  Priloha_c._3_KD_20_Formular_MOTIVACE_ak_prac_2019.xlsx  
(2019/02) Směrnice děkana AF č. 2/2019 - -Implementace Mzdového předpisu Mendelovy univerzity v Brně pro akademické pracovníky Agronomické fakulty
D. Dozbaba11/05/201911/05/2019Smernice_dekana_c._2__2019_-Implementace_Mzdoveho_predpisu_Mendelovy_univerzity_v_Brne_pro_akademicke_pracovniky_Agronomicke_fakulty.pdf  
(2019/02) Nařízení děkana AF č. 2/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie
11/05/2019
11/05/2019
Narizeni_dekana_2-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_chemie_a_biochemie.pdf.pdf  
(2019/03) Nařízení děkana AF č. 3/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářství
D. Dozbaba
11/05/2019
11/05/2019
Narizeni_dekana_3-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_vyzivy_zvirat_a_picninarstvi.pdf  
(2019/01) Nařízení děkana AF č. 1/2019 o požadavcích na vedoucí oponenty kvalifikačních pracíD. Dozbaba
05/03/2019
05/03/2019
Narizeni_dekana_c.1-2019_o_pozadavcich_na_vedouci_a_oponenty_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2018/01) Nařízení děkana AF č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních prací
D. Dozbaba
11/16/2018
04/23/2019
ND_c.1-2018_o_stanoveni_nejvyssiho_poctu_vedenych_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2011/04/15) Vyhláška děkana AF o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií
05/26/201404/23/2019
2011_04_15_vyhlaska_dekana_prospechove_stipendium.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.