Folder Mendel and Bioclimatology


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Mendel and Bioclimatology.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 9 of 9).

Name
Comments
Entered by
Document dateModificationsDisplay
Attachments
Mapa kategorií rizika výskytu hlavních abiotických stresorů s potenciálním dopadem na výnos zrna ječmene jarního
T. Středa
11/06/2019
11/11/2019
kategorie_rizika_1_upr.jpg  
Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin
Metodika odběru a hodnocení kořen...
11/23/2017
11/23/2017
Metodika_soil_core_19.12._final.pdf  
Mapa rizika ohrožení orné půdy větrnou erozí podle katastrů
09/06/2017
09/06/2017
Mapa_rizika_ohrozeni_orne_pudy_vetrnou_erozi_podle_katastru.pdf  
Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorů
T. Středa
09/06/2017
09/06/2017
Mapa_oblasti_potencialne_ohrozenych_vetrnou_erozi_na_podkladu_pudne-klimatickych_faktoru.pdf  
Metodika měření mikroklimatických poměrů
Metodika měření mikroklimatických...T. Středa
12/28/2016
01/03/2017
Metodika_Final_IV_2017.pdf  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu agronomického sucha pro ozimou pšenici
12/13/201612/13/2016
Mapa_kveten_final.jpg  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu sucha v době setí ozimé pšenice
T. Středa
12/12/2016
12/12/2016
Mapa_podzim_final.jpg  
Metodika Koreny 2016
Metodika "Hodnocení relativní vel...06/13/201606/13/2016
Metodika_kapacita_16.6.2016_kompr.pdf  
Mendel and BioclimatologyConference proceedings from the i...02/18/201602/18/2016Mendel_and_Bioclimatology_Final.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.