Zahraniční dohody


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohodyPočet dohod
Počet institucí
Počet státůPočet studentůZvolit
Free movers
2212
Intenzivní program - LDF1
1
1
1
51|program Erasmus
443
245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní
102
94
22
320
54|program Leonardo da Vinci8
8
5
5
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS
64
37
11
63
57|program AKTION
5
6
2
14
60|mezivládní dohoda
11
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT2
2
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
217
69|jiná forma krátkodobého pobytu1119
324
75
332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
151
99|Erasmus Plus
885
329
35
1072