Zahraniční dohody


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohodyPočet dohodPočet institucíPočet státůPočet studentůZvolit
Free movers2212
Intenzivní program - LDF1111
51|program Erasmus443245291217
52|program Erasmus Mundus2220
53|programy Socrates/LLP - ostatní1029422320
54|program Leonardo da Vinci8855
55|jiný program EU110
56|program CEEPUS64371163
57|program AKTION56214
60|mezivládní dohoda1110
61|rozvojový projekt MŠMT22110
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu6550
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98217
69|jiná forma krátkodobého pobytu69232074333
98|Kreditová mobilita Erasmus6417151
99|Erasmus Plus877326351039