Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôd
Počet inštitúcií
Počet štátovPočet študentov
Zvoliť
Free movers
2
21
2
Intenzivní program - LDF
1
1
1
1
51|program Erasmus443
245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
222
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní102
94
22320
54|program Leonardo da Vinci
8
8
55
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS
64
37
11
63
57|program AKTION
5
6214
60|mezivládní dohoda111
0
61|rozvojový projekt MŠMT
22
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
65
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1119
32475332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
151
99|Erasmus Plus885
329
35
1072