Prezeranie študijných programov - Výber fakulty


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Najprv je nutné zvoliť fakultu.

   
 


Provozně ekonomická fakulta


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 


Zahradnická fakulta
 

Tip
Zaujímajú Vás tiež habilitačné odbory?