Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

MENDELU
|
AF
|
|PEF|ZF|FRRMS
|

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
info.ldf@mendelu.cz
Telefón:+420 545 134 001
 
 
Dekan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajomník:
Ing. Petr Pernica
  
  

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefón:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Dekan:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajomník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 

 
 

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefón:+420 519 367 211
  
Dekanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:Ing. Eva Spěváková
 
 
 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
info.frrms@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 136 306
 
 
Dekan:
Tajomník: